105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
30 listopada 2020 - poniedziałek | Imieniny: Andrzeja, Maury, Konstantego

TERAZ
NA ANTENIE

>>

Tomek Dudkiewicz

Firmowy Hot Mix
105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
30 listopada 2020 - poniedziałek | Imieniny: Andrzeja, Maury, Konstantego
30 listopada 2020 - poniedziałek | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

24-01-2012 | 14:01

Zmarł Tadeusz Zastawnik - legendarny budowniczy Polskiej Miedzi

Nie żyje Tadeusz Zastawnik - legendarny budowniczy Polskiej Miedzi i jej wieloletni dyrektor naczelny. Pionier zmarł na osiem tygodni przed swymi 90 urodzinami.
Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na najbliższy czwartek. Tadeusz Zastawnik spocznie w starej części warszawskich Powązek.
Urodził się 16 marca 1922 roku w Trzebini. W czasie wojny pracował w kopalni węgla kamiennego. Po jej zakończeniu uczył się w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach.
W 1948 roku rozpoczął pracę w Zjednoczeniu Przemysłu Metali Nieżelaznych. Jako dyplomant Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Śląskiej, 1 kwietnia 1951 roku został skierowany do pracy w Zakładach Górniczych 'Konrad' na stanowisko dyrektora budowy. Jednocześnie powierzono mu obowiązki dyrektora zakładu.
W 1952 roku uzyskał mandat posła na Sejm. Rok później, jesienią, został powołany na stanowisko dyrektora naczelnego Centralnego Zarządu Kopalnictwa Rud Nieżelaznych w Katowicach. Następnie, po reorganizacji, pełnił funkcję dyrektora inwestycyjnego Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych.
1 sierpnia 1962 roku powrócił jednak do Polskiej Miedzi. Tym razem na stanowisko dyrektora KGHM, a następnie dyrektora naczelnego zarządu KGHM, które pełnił przez kolejnych 13 lat..
W 1972 roku, za wdrożenie wysokowydajnych systemów eksploatacji złóż rud miedzi - wraz z zespołem, otrzymał Nagrodę Państwową I stopnia. W latach 1975-1979 pełnił odpowiedzialne funkcje: dyrektora generalnego Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Energetyki i Energii Atomowej.
W latach 1986-1990 był dyrektorem Zakładów Badawczych i Projektowych Miedzi 'Cuprum' we Wrocławiu. W 2004 roku, nakładem KGHM, ukazała się biografia 'Tadeusz Zastawnik - Człowiek Polskiej Miedzi' w opracowaniu Barbary Folty.

Źródło: KGHM