105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
02 sierpnia 2021 - poniedziałek | Imieniny: Kariny, Gustawa, Euzebiusza

TERAZ
NA ANTENIE

>>

Ziutek Wieczorski

Raport Regionalny
105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
02 sierpnia 2021 - poniedziałek | Imieniny: Kariny, Gustawa, Euzebiusza
02 sierpnia 2021 - poniedziałek | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

04-09-2018 | 10:09

Tabaki do przebudowy

Ogłoszono drugi przetarg na przebudowę ulicy Tabaki w Jeleniej Górze Cieplicach znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie Uzdrowiska.


Ulica będzie w całości przebudowana wraz z odwodnieniem czy wymianą oświetlenia na lampy w technologii 'LED' - mówi zastępca prezydenta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.

Zakres zamówienia obejmuje: a)Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę ulicy Tabaki wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym na odcinku od ulicy Cieplickiej do ulicy Staszica w Jeleniej Górze oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji na realizację zadania. b)Etap II - wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ulicy Tabaki wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w technologii LED na odcinku od ulicy Cieplickiej do ulicy Staszica w Jeleniej Górze. 2. W wyniku przebudowy przedmiotowy odcinek drogi uzyska następujące parametry: - Długość łączna odcinka - Szerokość jezdni - Szerokość chodników - Szerokość ciągu pieszo - rowerowego a) ok.0,6 km b) 6,0 m c) 2,0 m d) 2,5 m 3. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wycinka zieleni kolidującej z inwestycją, b) zabezpieczenie kolizji sieciowych, c) przebudowę nawierzchni jezdni i chodników, d) przebudowę kanalizacji deszczowej, e) przebudowę oświetlenia ulicznego, f) instalację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - wygrodzenia, poręcze wg potrzeb bezpieczeństwa ruchu, g) wykonanie docelowej organizacji ruchu, h) nasadzenia zastępcze, i) roboty wykończeniowe i porządkowe. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany został w programie funkcjonalno - użytkowym, który stanowi załącznik do niniejszego zamówienia. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. 'Rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części Jeleniej Góry'.

 


cieplice przebudowa Tabaki