105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
02 lutego 2023 - czwartek Imieniny:

TERAZ
NA ANTENIE

>>

Teraz
gramy

>>

105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
02 lutego 2023 - czwartek Imieniny:

*** Od 15 listopada nadajemy eksperymentalnie DAB+ w Łodzi na kanale 10C ***                   *** Słuchaj nas też w DAB+ w Polsce: * Warszawa: kanał 11B, nadajnik na budynku WTT * Wrocław: kanał 12B, nadajnik na budynku Sky Tower * Katowice: kanał 10B, nadajnik na budynku Altus * Gdańsk: kanał 5C, nadajnik na budynku Olivia Star * Kraków: kanał 9A * w woj. małopolskim i podkarpackim: kanał 10B * woj. śląskie: kanał 5B z dwóch nadajników * Opole: kanał 10C * Szczecin: kanał 12B - EMISJA CZASOWO WSTRZYMANA *** Andrychów: kanał 8D ***                  

Breaking News
02 lutego 2023 - czwartek | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

2018-10-16

Wsparcie dla rodzin osób potrzebujących opieki


Milionowe wsparcie dla rodzin, które opiekują się chorymi Dolnoślązakami. Ponad 28 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego trafi na pomoc osobom niesamodzielnym i niepełnosprawnym. Dzisiaj w Jeleniej Górze Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował uroczystą inaugurację projektów. 12 projektów zrealizuje w sumie 11 organizacji pozarządowych i instytucji. Mówi Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

- Fundusze w ramach aktywnej integracji przeznaczamy na wsparcie słabszych. Na Dolnym Śląsku jest całkiem spora grupa osób chorych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych oraz ich rodzin, którym żyje się po prostu ciężko. Mamy dla nich konkretną pomoc w postaci asystentów
i osób, które będą pomagały, by trudy dnia codziennego były mniejsze. Na ten cel przeznaczamy ponad 28 mln, które pozwolą na pomoc 850 osobom i ich bliskim - wylicza Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

W ramach unijnej dotacji:
' fundusze przeznaczane są na tworzenie oraz wyposażenie nowych dziennych
i całodobowych domów opieki i klubów seniora oraz uruchomienie dodatkowych miejsc
w już istniejących placówkach, a także na sfinansowanie usług opiekuńczych i asystenckich świadczonych w miejscu zamieszkania.
' w projektach zostaną zatrudnieni wykwalifikowani opiekunowie i asystenci do opieki nad około 850 osobami potrzebującymi wsparcia. Do ich obowiązków będzie należało m. in. pomoc w wykonywaniu obowiązków domowych - sprzątaniu, gotowaniu, robieniu zakupów, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych - mycie, karmienie, zakup i podawanie leków, towarzyszenie na spacerach. Asystenci pomogą osobom niepełnosprawnym
w dotarciu do urzędu, kina, kawiarni czy przychodni, przetłumaczą rozmowę na język migowy, nauczą korzystania z edytora mowy czy poruszania się z białą laską, a trenerzy pracy pomogą wdrożyć się w obowiązki zawodowe. Opiekunowie nauczą, jak korzystać
z przenośnego koncentratora tlenu, zmienią opatrunek, poczytają książkę i pomogą
w rehabilitacji.
' wsparcie w ramach projektów otrzymają także tak zwani opiekunowie faktyczni - czyli osoby, które na co dzień opiekują się niesamodzielnymi członkami rodziny - np. przewlekle chorym dzieckiem lub rodzicem, który utracił samodzielność z powodu wieku lub choroby. Najważniejszą formą pomocy dla tych osób będzie możliwość odpoczynku, zadbania
o własne potrzeby, a nawet podjęcia zatrudnienia w czasie, gdy ich podopieczny będzie miał zapewnioną opiekę zawodowego opiekuna - w miejscu zamieszkania albo w domu pomocy czy klubie seniora.
' ponad 160 opiekunów faktycznych będzie mogło wymieniać się doświadczeniami w ramach grup wsparcia, uzyskać pomoc psychologiczną albo informację o podmiotach i instytucjach, do których mogą się zwrócić o dodatkowe wsparcie. Będą oni także mogli nauczyć się,
w jaki sposób lepiej i efektywniej sprawować opiekę nad osobą niesamodzielną oraz jak sobie radzić z problemem wypalenia.
' przeszkolenie ponad 70 osób, które chcą zawodowo zajmować się niesieniem pomocy innym, do wykonywania zadań asystenta osoby niepełnosprawnej lub opiekuna osoby niesamodzielnej.
' powstaną wypożyczalnie sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego - znajdą się w nich m. in. wózki inwalidzkie, balkoniki, przenośne respiratory, łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe, komunikatory mowy, edytory tekstu, autolektory, koncentratory tlenu, ssaki, pionizatory czy rowerki rehabilitacyjne. Dodatkowo bezpieczeństwo uczestników projektów zwiększą zakupione w projektach systemy teleopieki, umożliwiające szybkie reagowanie w sytuacji zagrożenia zdrowia osoby samotnej.

- Co ważne wszystkie usługi oferowane w projektach mają charakter usług świadczonych
w społeczności lokalnej. Oznacza to, że będą one indywidualnie dostosowane do potrzeb, możliwości i oczekiwań uczestnika. W przypadku powstających domów opieki i domów seniora będą one tworzone w pobliżu miejsc zamieszkania uczestników, aby mogli oni utrzymywać stały kontakt z rodziną, przyjaciółmi, czy też sąsiadami. Będą to kameralne placówki, w których personel dbać będzie nie tylko o potrzeby zdrowotne uczestnika, ale także tworzenie domowej atmosfery, rozwój zainteresowań i organizację czasu wolnego - dodaje Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

***

' Fundacja Eudajmonia w ramach projektu Subregionalne Centrum Asystentury II otrzymała ponad 2 mln zł na działania realizowane na terenie Legnicy oraz powiatu: głogowskiego, legnickiego, lubińskiego i polkowickiego.

' Stowarzyszenie 'Centrum Wspierania Przedsiębiorczości' zrealizuje projekt Świadczenie usług opiekuńczych w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska warty ponad 5,2 mln zł na terenie powiatu wrocławskiego i wałbrzyskiego.

' Fundacja Eudajmonia w ramach projektu Powiatowe Centrum Usług Społecznych
II otrzymała ponad 1,7 mln zł na działania realizowane na terenie powiatu świdnickiego.

' Fundacja Razem zrealizuje projekt Program rozwoju systemu usług asystenckich II warty ponad 1,96 mln zł na terenie powiatu kłodzkiego, ząbkowickiego, wałbrzyskiego.

' Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci zrealizuje projekt 'Per Aspera ad Astra' - kompleksowy program wsparcia opieki hospicyjnej dla dzieci i młodzieży z terenu Dolnego Śląska warty ponad 2,61 mln zł.

' Fundacja Imago zrealizuje Subregionalny Program Asystencki warty 431 tys. zł na terenie Wrocławia oraz miasta i gminy Oleśnica.

' Gmina Góra zrealizuje projekt Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra warty ponad 888 tys. zł.

' 'Cermed' Urszula Andrzejak zrealizuje projekt 'PEŁNOSPRAWNI W ŻYCIU - wzrost jakości i dostępności usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnościami z obszarów: miasta Wałbrzycha, Mieroszowa, Czarnego Boru, Starych Bogaczowic i Walimia' warty ponad 328 tys. zł.

' Forum Aktywności Lokalnej zrealizuje projekt Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego warty ponad 1,95 mln zł.

' Fundacja Spektra zrealizuje projekt ASYSTENT integracji warty blisko 1 mln zł na terenie powiatu kłodzkiego, ząbkowickiego, wałbrzyskiego i świdnickiego.

' Gmina Wołów zrealizuje projekt 'Nasz Dom' - innowacyjny dom pomocy społecznej
w gminie Wołów dla osób starszych i niesamodzielnych jako element transformacji systemu wsparcia z instytucjonalnego w środowiskowy warty 1,44 mln zł.

' Gmina Wrocław zrealizuje projekt Mój drugi dom - zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu warty 8,77 mln zł.