105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
01 sierpnia 2021 - niedziela | Imieniny: Nadii, Justyna, Juliana

TERAZ
NA ANTENIE

>>

Ziutek Wieczorski

Wehikuł Czasu PL
105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
01 sierpnia 2021 - niedziela | Imieniny: Nadii, Justyna, Juliana
01 sierpnia 2021 - niedziela | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

25-01-2019 | 13:01

Senat przyjął budżet 2019

Budżet poparło 61 senatorów, 26 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.


Senat RP przyjął wczoraj po południu ustawę budżetową na 2019 r bez poprawek. Teraz trafi do podpisu prezydenta Budżet poparło 61 senatorów, 26 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Mówi w-ce przewodniczący senackiej komisji budżetu i finansów, senator ziemi jeleniogórskiej Krzysztof Mróz.

Budżet 2019: dochody - 388 mld zł, wydatki - 416,7 mld zł, wzrost PKB - 3,8 proc.

Zaplanowano, że w 2019 r. dochody budżetu państwa wyniosą 388 mld 294 mln 520 tys. zł, natomiast wydatki 416 mld 794 mln 520 tys. zł. Przewidziano też, że PKB wzrośnie o 3,8 proc., a inflacja nie przekroczy 2,3 proc. Deficyt sektora finansów publicznych ma kształtować się na poziomie 1,7 proc.

Po stronie wydatków projekt zapewnia środki na realizację priorytetowych zadań rządu m.in. kontynuację programów 'Rodzina 500 plus”, 'Dobry start”, wzrost płac dla pracowników sfery budżetowej, podniesienie renty socjalnej, waloryzację rent i emerytur, darmowe leki dla seniorów oraz dalsze podnoszenie wydatków na obronność.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 po stronie dochodowej, obok zmian mających na celu zmocnienie tej strony budżetu państwa, uwzględniono także wprowadzenie nowej 9% stawki w podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy budżetowej na 2019 r., po stronie wydatkowej budżetu państwa na rok 2019 zabezpieczono niezbędne środki na kontynuację priorytetowych działań rządu oraz realizację nowych zadań.

Zapewnione środki na program Rodzina 500 +

W ramach powyższego zapewniono m.in. kontynuację finansowania priorytetowego instrumentu rządu z zakresu prowadzonej polityki prorodzinnej – Programu 'Rodzina 500 plus”, którego celem jest pomoc dla rodzin wychowujących dzieci.

W budżecie zabezpieczono wydatki na: 'Dobry start', na 300 zł na dziecko przy rozpoczęciu roku szkolnego, na matczyne emerytury

Uwzględniono także skutki wynikające z m.in.: realizacji rządowego programu 'Dobry start”, którego celem jest wsparcie finansowe; w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym; - wprowadzenia tzw. 'małego ZUS” dla przedsiębiorców uzyskujących przychód w wysokości nieprzekraczającej w ciągu roku kalendarzowego 30-krotności minimalnego wynagrodzenia;

uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci i z tytułu długoletniego zajmowania się potomstwem nie wypracowały emerytury w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej emerytury.

Środki na finansowanie dróg samorządowych, wzrost wynagrodzeń w budżetówce, waloryzację emerytur i rent

W budżecie znalazły sie środki na finansowania zadań w zakresie lokalnej infrastruktury drogowej poprzez projektowany Fundusz Dróg Samorządowych,

- wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej,

- obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn,

- waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2019 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,26%,

- podwyższonej w roku bieżącym wysokości renty socjalnej,

Środki na bezpłatne leki

- dofinansowania do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75 rok życia,

- weryfikacji kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej.

Środki na modernizację policji, Straży Granicznej, SOP, Służby Więziennej

- Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020,

- Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020,

- wzrostu wydatków przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej,

Środki na restrukturyzacje górnictwa, na wsparcie programów mieszkaniowych

- finansowania zadań w obszarze mieszkalnictwa,

- kontynuacji zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego,

- realizacji dopłat do paliwa rolniczego na zwiększonym poziomie.

Prezydent Andrzej Duda ma 7 dni na podpisanie ustawy budżetowej. Nie może jej zawetować, ale ma prawo skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania jej zgodności z ustawą zasadniczą.