105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
27 lutego 2021 - sobota | Imieniny: Gabriela, Anastazji

TERAZ
NA ANTENIE

>>

Sebastian Wysoczański

Muzyczne Radio Music News
105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
27 lutego 2021 - sobota | Imieniny: Gabriela, Anastazji
27 lutego 2021 - sobota | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

05-04-2019 | 15:04

Aktywny Dolny Śląsk nabór wniosków

Po sukcesie trzech poprzednich edycji, w tym roku program został rozszerzony


Przed nami IV edycja dolnośląskiego budżetu obywatelskiego 'Aktywny Dolny Śląsk”. Po sukcesie trzech poprzednich edycji, w tym roku program został rozszerzony i obejmie nie tylko projekty sportowe, turystyczne i kulturalne, ale również wspierające działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, działania na rzecz seniorów i rozwój rzemiosła. Szczegóły programu przedstawili wczoraj w Jeleniej Górze wicemarszałek Dolnego Śląska Marcin Krzyżanowski zachęcając do wzięciu udziału w tym projekcie.

Kwota przeznaczona w tym roku na 'Aktywny Dolny Śląsk” została zwiększona i opiewa na 1,35 mln złotych.

- Tegoroczny budżet to trzy dotychczasowe obszary tematyczne: sport i kultura, na które przeznaczyliśmy po 400 tysięcy złotych oraz turystyka z pulą 200 tysięcy złotych. Nowymi obszarami, w ramach których można będzie składać projekty, będą działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i działania na rzecz seniorów. W każdym z nich do dyspozycji jest po 100 tysięcy złotych. Natomiast na rozwój rzemiosła przekażemy 50 tysięcy złotych. Każdy projekt może liczyć na maksymalne dofinansowanie do 20 tysięcy złotych – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.


- Tak jak do tej pory Dolny Śląsk został podzielony na 5 subregionów: jeleniogórski, legnicki, wałbrzyski, wrocławski oraz miasto Wrocław, a każdy z nich będzie dysponować pulą 270 tysięcy złotych. Wnioski będzie można składać przez pierwsze dwa tygodnie kwietnia – mówi wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.


Następnie organizator daje sobie czas na przyjmowanie ewentualnych odwołań, a między 13 a 26 maja odbędzie się głosowanie nad projektami, które przeszły weryfikację formalną. Rozstrzygnięcie głosowania planowane jest na przełom maja i czerwca.


Warunki formalne składania wniosków:
• projekt powinien dotyczyć zadań własnych i kompetencji województwa;
• projekt nie może mieć charakteru inwestycyjnego lub infrastrukturalnego;
• projekt powinien być zrealizowany do końca 2019 roku;
• projekt może być zgłoszony przez pełnoletnich mieszkańców województwa dolnośląskiego;
• projekty składa się na formularzu elektronicznym dostępnym na stronie internetowej www.aktywny.dolnyslask.pl;
• do złożenia projektu potrzebna jest lista poparcia podpisana przez przynajmniej 50 pełnoletnich osób.


Warunki głosowania:
• głosowanie będzie odbywać się przez stronę www.aktywny.dolnyslask.pl w dedykowanej zakładce, uruchomionej po weryfikacji wniosków;
• głosować mogą osoby, mieszkańcy województwa dolnośląskiego, które w dniu głosowania ukończyły 16 rok życia;
• każdy głos zostanie potwierdzony wysłaniem wiadomości sms do głosującego (wiadomość ta jest dla głosującego bezpłatna);


W drugim etapie zwycięskie pomysły z I etapu zostaną zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym jako zadania publiczne. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nastąpi między 3 a 23 czerwca, a bezpośrednio potem nastąpi ich weryfikacja i rozstrzygnięcie konkursu które zaplanowano na 7 lipca. Do końca roku będzie czas na zrealizowanie dofinansowanego zadania.
W ubiegłorocznej edycji tego programu Dolnoślązacy mogli głosować na 151 przedsięwzięć zgłaszanych z terenu całego regionu. W sumie oddano niemal 40 tysięcy głosów, czyli 3 razy więcej niż rok wcześniej.