105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
02 grudnia 2021 - czwartek | Imieniny: Balbiny, Bibianny, Pauliny

TERAZ
NA ANTENIE

>>

Ziutek Wieczorski

Raport Regionalny
105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
02 grudnia 2021 - czwartek | Imieniny: Balbiny, Bibianny, Pauliny

Informujemy, że sygnał Muzycznego Radia testowo osiągalny jest w systemie DAB+ na kanale 10C (2 nadajniki) w woj. opolskim i na kanale 10B w woj. małopolskim. Od 28 września pracują w woj. śląskim 2 nadajniki na kanale 5B.                  

Breaking News
02 grudnia 2021 - czwartek | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

28-05-2019 | 14:05

60 lat Karkonoskiego Parku Narodowego

Mówiono o Karkonoszach jako geograficznym unikacie środkowej Europy, ale też o swoistej symbiozie KPN-u z jego otoczeniem z samorządami.


Dzisiaj w Wojanowie koło Jeleniej Góry odbywają się dwie konferencje których współorganizatorem jest Karkonoski Park Narodowy: naukowa i okolicznościowa, Ta pierwsza jubileuszowej z okazji 60-cio lecia KPN-u dobiegła właśnie końca. Mówiono o Karkonoszach jako geograficznym unikacie środkowej Europy. Podkreślano bogactwo i specyfika roślinności Karkonoskiego Parku Narodowego ale też o swoistej symbiozie Parku z jego otoczeniem z samorządami. Na koniec wręczono odznaczenia pracownikom KPN oraz nagrody ufundowane przez lokalne samorządy. Mówi Małgorzata Golńska w-ce Minister Środowiska, Główny Konserwator Przyrody.

Po południu w Wojanowie rozpocznie się trzydniowa, duża Międzynarodowa Konferencja z okazji DNIA ZIEMI . Jej celem jest praktyczna wymiana doświadczeń pomiędzy służbami polskich oraz zagranicznych parków narodowych w tym amerykańskich , w zakresie wzmacniania współpracy z młodzieżą na rzecz ochrony przyrody oraz zwiększania poziomu akceptacji społeczeństwa dla działań ochrony przyrody w parkach narodowych.