105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
27 marca 2023 - poniedziałek Imieniny: Lidii, Ernesta

TERAZ
NA ANTENIE

>>

Dawid Wenzel

Strefa 79+

Teraz
gramy

>>

105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
27 marca 2023 - poniedziałek Imieniny: Lidii, Ernesta

*** Od 15 listopada nadajemy eksperymentalnie DAB+ w Łodzi na kanale 10C ***                   *** Słuchaj nas też w DAB+ w Polsce: * Warszawa: kanał 11B, nadajnik na budynku WTT * Wrocław: kanał 12B, nadajnik na budynku Sky Tower * Katowice: kanał 10B, nadajnik na budynku Altus * Gdańsk: kanał 5C, nadajnik na budynku Olivia Star * Kraków: kanał 9A * w woj. małopolskim i podkarpackim: kanał 10B * woj. śląskie: kanał 5B z dwóch nadajników * Opole: kanał 10C * Szczecin: kanał 12B *** Andrychów: kanał 8D ***                  

Breaking News
27 marca 2023 - poniedziałek | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

1573647731

Oczyszczalnia ścieków w Mysłakowicach na cenzurowanym Wód Polskich - oświadczenie prezesa KSWiK

Wody Polskie, cofnęły pozwolenie wodnoprawne dotyczące odprowadzania ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach.


Gospodarstwo Wody Polskie, cofnęły pozwolenie wodnoprawnego w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach do potoku Łomnica. Oczyszczalnia ta należy do Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji. Decyzja Wód Polskich ma związek między innymi z pismem, jakie jeleniogórska spółka 'Wodnik' wysłała w sierpniu tego roku. Proszono w nim o to, by Wody Polskie uniemożliwiły oczyszczalni w Mysłakowicach dokonywania zrzutów nieoczyszczonych ścieków do potoku Łomnica. Potok ten wpada do Bobru 150 metrów od ujęcia brzegowego wody powierzchniowej, z którego zaopatruje się znaczna część Jeleniej Góry. "Nasze wystąpienie wynikało z odpowiedzialności za bezpieczeństwo jeleniogórzan, które mogłoby zostać w niesprzyjających okolicznościach zagrożone" - mówi prezes 'Wodnika' Wojciech Jastrzębski. Póki co nie ma żadnych obaw co do jakości wody.

Z naszych informacji wynika że KSWiK złożył odwołanie od decyzji Wód Polskich więc sprawa wciąż jest w toku. Dodatkowo wkrótce ma zostać złożony wniosek o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego ponieważ ważność dotychczasowego ma się ku końcowi. Na oczyszczalni w Mysłakowicach prowadzone są prace związane z jej modernizacją które mają się zakończyć w połowie 2020r.

OŚWIADCZENIE PREZESA KSWiK Sp. z o.o. W SPRAWIE
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MYSŁAKOWICACH

 1. W dniu 28.10.2019 r. do KSWiK Sp. z o.o. wpłynęła decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.ZUZ.3.421.258.2019.AO z dnia 21.10.2019 r. o cofnięciu bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach do potoku Łomnica.
 2. W dniu 8.11.2019 r. KSWiK Sp. z o.o. drogą pocztową przesłało odwołanie
  od ww. decyzji do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w związku z czym ww. decyzja jest nieprawomocna. Obecnie Spółka oczekuje na rozstrzygnięcie instancji odwoławczej. Do momentu, aż decyzja o cofnięciu pozwolenia wodnoprawnego nie stanie się prawomocna, KSWiK Sp. z o.o. eksploatuje oczyszczalnie ścieków zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym.
 3. Zdaniem KSWiK Sp. z o.o. cofnięcie pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach niesie znacznie większe zagrożenie dla środowiska, aniżeli prowadzenie gospodarki ściekowej w zlewnii oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach z okresowym zrzutem osadu do potoku Łomnica, co ma odzwierciedlenie w wydanej przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska decyzji z dnia 19 września 2019 r. (znak: DJ-DI.7060.14.2016.kb.jp). W wydanej Decyzji czytamy: „Mając na uwadze dobro środowiska i słuszny interes strony organ stwierdził, że prolongata terminu realizacji inwestycji polegającej na usunięciu naruszeń związanych z odprowadzaniem do potoku Łomnica ścieków z naruszeniem warunków pozwolenia wodnoprawnego jest uzasadniona z uwagi na prowadzoną przez Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. modernizację i rozbudowę oczyszczalni w Mysłakowicach. (…). Nieprzedłużenie przez DWIOŚ skutkowałoby koniecznością wstrzymania pracy instalacji w trybie natychmiastowym. W konsekwencji Gminy: Mysłakowice, Podgórzyn i Karpacz musiałby zaprzestać odprowadzania ścieków na oczyszczalnię w Mysłakowicach i we własnym zakresie rozwiązać problem gospodarki ściekowej, a powstające ścieki wywozić do oczyszczalni ścieków, które byłyby w stanie je przyjąć. Wstrzymanie pracy oczyszczalni ścieków spowodowałoby również odprowadzanie do potoku Łomnica nieoczyszczonych ścieków z terenu poszczególnych gmin, co znacznie pogorszyłoby stan czystości wód odbiornika, a osiągnięcie efektu ekologicznego w tym przypadku wykraczałoby poza termin ustalony przez organ.”.
 4. W związku z upływem terminu obecnie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego
  z końcem lutego 2019 r. oraz prowadzoną rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach, KSWiK Sp. z o.o. w dniu 10.10.2019 r. zawnioskował do Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach
  do potoku Łomnica na podstawie nowego operatu wodnoprawnego, który odzwierciedla obecnie prowadzone prace inwestycyjne na oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach.
 5. Inwestycja związana z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach, po powrocie na plac budowy Generalnego Wykonawcy, przebiega bez większych zakłóceń, a ustalony termin zakończenia procesu inwestycyjnego tj. 31 lipca 2019 r. na dzień dzisiejszy nie jest zagrożony. Obecne zaawansowanie prac budowlanych wynosi ok. 20% zakresu rzeczowego zadania. Jednocześnie należy podkreślić, że sukcesywne przekazywanie kolejnych obiektów do eksploatacji będzie pozytywnie wpływać na pracę oczyszczalni ścieków i ograniczać ilość awaryjnych zrzutów osadu do potoku Łomnica.

       Prezes Zarządu KSWiK Sp. z o.o.

                Arkadiusz Gerono