105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
14 sierpnia 2022 - niedziela | Imieniny: Alfreda, Euzebiusza, Maksymiliana
105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
14 sierpnia 2022 - niedziela | Imieniny: Alfreda, Euzebiusza, Maksymiliana

*** Od 8 lipca słychać nas w Krakowie i okolicach w ramach eksperymentalnego nadawania w cyfrowym systemie DAB+. Znajdziecie nas na kanale 9A. ***                   *** Muzyczne Radio eksperymentalnie dostępne jest też w Szczecinie w cyfrowym systemie DAB+ teraz na kanale 10A *** W woj. małopolskim i podkarpackim emisja prowadzona jest na kanale 10B *** W woj. śląskim gramy dalej testowo na kanale 5B, również z dwóch nadajników*** W woj. opolskim na kanale 10C (2 nadajniki) z dniem 1 czerwca 2022 r. emisję testową zakończono.***                  

Breaking News
14 sierpnia 2022 - niedziela | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

20-12-2019 | 22:12

Obwodnica Bolkowa już przejezdna!

Dziś w południe nową obwodnicą Bolkowa przejechał pierwszy samochód


Oddana 4 miesiące przed czasem obwodnica, dziś po odbiorach technicznych jest gotowa do użytku. Inwestycję otworzyli parlamentarzyści Marszałek Elżbieta Witek, minister Andrzej Adamczyk oraz senator Krzysztof Mróz.

GDDKiA Jest to inwestycja o znaczeniu krajowym, ponieważ w tej części województwa łączą się ważne szlaki komunikacyjne, tj. droga krajowa nr 5, droga krajowa nr 3 oraz droga ekspresowa S3. Inwestycja usprawni układ komunikacyjny Dolnego Śląska oraz podniesie poziom bezpieczeństwa dla użytkowników dróg.

Umowa i jej zakres

W grudniu 2016 r. została podpisana umowa z wykonawcą na budowę obwodnicy Bolkowa w systemie „Projektuj i buduj/optymalizuj”. Kontraktowy termin przewidywał zakończenie prac w kwietniu 2020 r. Wartość całkowita projektu: 94 884 979,36 zł.

W październiku 2017 r. złożony został wniosek o uzyskanie zamiennej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla obwodnicy oraz wniosek o uzyskania decyzji ZRID dla odcinka przebudowy i rozbudowy drogi krajowej nr 5. Wojewoda Dolnośląski wydał obie decyzje w lutym 2018 roku.

W ramach zadania powstała obwodnica miasta Bolkowa w ciągu dróg krajowych nr 3 i 5 o długości około 7,8 km, w tym budowa po nowym śladzie o długości ok. 5,7 km. Wykonano również przebudowę i rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 5 o długości ok. 2,1 km, która umożliwia połączenie drogi ekspresowej S3 z drogą krajową nr 3 na odcinku od węzła Bolków do drogi krajowej nr 3.

Wykonawca zrealizował jeden węzeł drogowy, trzy skrzyżowania jednopoziomowe, sześć obiektów inżynierski w ciągu drogi, tj. trzy estakady o łącznej długości ok. 800 metrów, jeden wiadukt drogowy i dwa wiadukty drogowe nad drogą.

 

GDDKiA Z unijnym dofinansowaniem

Inwestycja jest współfinasowana przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu to 94 884 979,36 zł wartość dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 66 679 627,16 zł.

 

Główne cele budowy obwodnicy

Obwodnica pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowy z Bolkowa, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w miejscowości i komfort życia mieszkańców. Dzięki realizacji inwestycji stworzony został kolejny bezpieczny odcinek trasy drogowej zapewniający wysoki komfort lokalnego i dalekobieżnego ruchu drogowego. Nowa inwestycja skróci czas podróży kierowców, usprawni ruch turystyczny w rejonie i pozwoli dotrzeć do pięknych zakątów Karkonoszy.

 

Odkrycia archeologiczne

Zanim została podpisana umowa na realizację obwodnicy Bolkowa, na terenach pod przyszłą inwestycją wykonano archeologiczne badania wykopaliskowe, które prowadzone były w okresie od września 2008 r. do czerwca 2009 r. Badania przeprowadzono na ośmiu stanowiskach o łącznej powierzchni 94,23 ara. Wyprzedzające badania archeologiczne wykazały nieliczne ślady penetracji osadniczej w pradziejach i średniowieczu oraz znacznie intensywniejszą działalność osadniczą w okresie nowożytnym.

 

Harmonogram inwestycji

2003 r. - Koncepcja Programowa

2010 r. - opracowano projekt budowlany oraz projekt wykonawczy

3 sierpnia 2011 r. - wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

18 września2015 r. - ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 i nr 5 o długości ok. 7,8 km

30 września 2016 r. - otwarcie ofert
14 grudnia 2016 r. - podpisano umowę z wykonawcą (konsorcjum firm): MIRBUD S.A. (lider) i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. (partner)
1 lutego 2018 r. - wydano decyzje ZRID na rozbudowę i przebudowę drogi krajowej nr 5 na odcinku o długości ok. 2,14 km

21 lutego 2018 r. - zatwierdzono projekt zamienny decyzji ZRID z 3 sierpnia 2011 r.

26 marca 2019 r. - podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

21 grudnia 2019 r. - na cztery miesiące przed terminem kontraktowym obwodnica została oddana do ruchu

 

Zdjęcia