105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
28 czerwca 2022 - wtorek | Imieniny: Leona, Ireneusza

TERAZ
NA ANTENIE

>>

Ziutek Wieczorski

Gramy, bo kochamy muzykę!
105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
28 czerwca 2022 - wtorek | Imieniny: Leona, Ireneusza

*** Od 7 grudnia Muzyczne Radio eksperymentalnie dostępne jest w Szczecinie w cyfrowym systemie DAB+ na kanale 12B *** W woj. małopolskim i podkarpackim emisja prowadzona jest na kanale 10B *** W woj. śląskim gramy dalej testowo na kanale 5B, również z dwóch nadajników*** W woj. opolskim na kanale 10C (2 nadajniki) z dniem 1 czerwca 2022 r. emisję testową zakończono.***                  

Breaking News
28 czerwca 2022 - wtorek | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

16-03-2020 | 14:03

Zmiana organizacji pracy Urzędu Miasta Jelenia Góra

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i troskę o mieszkańców wprowadzono zmiany.


Te obowiązują od dzisiaj do 27 marca Prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak wprowadza nowe zasady obsługi klienta. Kontakt osobisty będzie możliwy tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim zgłoszeniu sprawy telefonicznie i ustaleniu, czy kontakt osobisty w przedmiotowej sprawie jest konieczny.

Klient zostanie poinformowany gdzie, kiedy i jakie dokumenty należy przedłożyć, aby przedmiotową sprawę załatwić. Klientom (w uzasadnionych przypadkach) będzie wyznaczana indywidualna godzina przyjęcia, tak by ograniczać kontakty osobiste do niezbędnego minimum.
Akt zgonu będzie można uzyskać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego - Plac Ratuszowy 58, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerami: 75 75 46 112, 75 75 46 115, 75 75 46 190 lub e-mail: usc_um@jeleniagora.pl
Pozostałe sprawy będzie można załatwić poprzez platformę ePUAP, telefonicznie bądź poprzez e-mail. Urzędnicy pozostają dostępni w godzinach pracy Urzędu - we wszystkich sprawach należy kontaktować się z nimi telefonicznie oraz mailowo.
Przyjmowanie Mieszkańców w ramach Skarg i Wniosków w sposób bezpośredni pozostaje zawieszone do odwołania.
Wszystkie umówione wcześniej spotkania i wizyty zostają odwołane.
Płatności z tytułu podatków i wszelkiego rodzaju opłat przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną (przelewową) za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
Za powstałe niedogodności i utrudnienia przepraszamy, ale wynikają one z dbałości o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców.
Wykaz najważniejszych numerów telefonów, adresów e-mail oraz adres ePUAP:
CENTRALA URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA:
75 75 46 210 - sudecka_um@jeleniagora.pl
75 75 46 101 - ratusz_um@jeleniagora.pl
ePUAP:/UMJG/SkrytkaESP
CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA:
75 75 46 356, e-mail: wok@jeleniagora.pl
EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 75 75 46 355
DOWODY OSOBISTE: 75 75 49 867
EWIDENCJA LUDNOŚCI: 75 75 49 863
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI:
Prawa jazdy: 75 75 46 280
Rejestracja pojazdów: 75 75 46 234, 75 75 46 284, 75 75 49 881, 75 75 49 882
Ewidencja pojazdów: 75 75-46 260
e-mail: komunikacja@jeleniagora.pl
Jeżeli opóźnienie w rejestracji pojazdu lub zgłoszeniu nabycia/zbycia pojazdu ma związek z aktualną sytuacją epidemiologiczną właściciel pojazdu nie będzie ukarany - dotyczy to wymierzania kar z tytułu niedokonania w 30-dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej albo niezgłoszenia w takim samym terminie nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju (z tytułu naruszenia art. 140 mb ustawy Prawo o ruchu drogowym).
URZĄD STANU CYWILNEGO:
75 75 46 112, 75 75 46 115, 75 75 46 190
e-mail: usc_um@jeleniagora.pl
PODATKI / OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE:
Informację o stanie swoich zobowiązań z tytułu:
podatków, uzyskać można pod numerami
75 75 46 236 lub 75 75 49 014 (księgowość podatkowa)
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uzyskać można pod numerem
75 75 49 887 lub 75 75 49 877 (księgowość podatkowa)
e-mail: podatki@jeleniagora.pl
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ:
75 75 46 264, 75 75 46 241
e-mail: wgk_um@jeleniagora.pl,
sprawy w zakresie odpadów komunalnych:
75 75 49 884, 75 75 49 004
e-mail: odpady@jeleniagora.pl

DEPARTAMENT EDUKACJI
75 75 46 341, 75 75 46 385
e-mail edukacja@jeleniagora.pl
Wszelkie sprawy związane z realizacją zadań przez Departament Edukacji będziemy realizować drogą telefoniczną i internetową. Sposób realizacji procedur związanych
z rekrutacją w Miejskich Przedszkolach i Szkołach Podstawowych podległych Miastu
a także innych spraw wymagających bezpośredniego kontaktu z placówkami prosimy uzgadniać telefonicznie z dyrektorami szkół i przedszkoli. Prosimy także o aktualizowanie swojej wiedzy na temat sposobu kontaktu z placówkami poprzez poszukiwanie informacji w tym zakresie na stronie internetowej placówki oświatowej.
SKARGI I WNIOSKI: tel. 607518020
e-mail: skargi_um@jeleniagora.pl
Wykaz bezpośrednich numerów telefonów do wydziałów merytorycznych znajduje się na stronie internetowej miasta w zakładce: serwis samorządowy - kontakt
(link):
https://miasto.jeleniagora.pl/content/kontakt-1
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra.