105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
26 czerwca 2022 - niedziela | Imieniny: Jana, Pawła

TERAZ
NA ANTENIE

>>

Zbigniew Deka

Muzyczne Radio Relax
105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
26 czerwca 2022 - niedziela | Imieniny: Jana, Pawła

*** Od 7 grudnia Muzyczne Radio eksperymentalnie dostępne jest w Szczecinie w cyfrowym systemie DAB+ na kanale 12B *** W woj. małopolskim i podkarpackim emisja prowadzona jest na kanale 10B *** W woj. śląskim gramy dalej testowo na kanale 5B, również z dwóch nadajników*** W woj. opolskim na kanale 10C (2 nadajniki) z dniem 1 czerwca 2022 r. emisję testową zakończono.***                  

Breaking News
26 czerwca 2022 - niedziela | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

05-05-2020 | 15:05

Od 11 maja otwarte przedszkola i żłobek w Zgorzelcu

Burmistrz Rafał Gronicz zdecydował też, że przed otwarciem personel placówek zostanie poddany testom na koronawirusa.


Nie od 6 a od 11 maja wznowią pracę zgorzeleckie przedszkola publiczne i żłobek miejski. Burmistrz Rafał Gronicz zdecydował o późniejszym niż zapowiadane przez rząd otwarciu placówek po to, aby przygotować je do bezpiecznego powrotu do pracy z dziećmi. Wymaga to dostosowania przedszkoli i żłobka do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, a więc m.in. odpowiedniego przygotowania sal, zaopatrzenia placówek w odpowiednią ilość środków ochrony osobistej, płynów dezynfekujących i środków higienicznych, odpowiedniego zorganizowania stref: żywienia, przyjmowania dzieci i oddawania ich rodzicom, wyposażenia placówek w termometry. Burmistrz Rafał Gronicz zdecydował też, że przed otwarciem personel placówek zostanie poddany testom na koronawirusa. 

UWAGA!

W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

  • aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, pamiętajcie o przekazaniu dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka
  • jeśli Wasze dziecko ukończyło 4. rok życia powinno w drodze do i z placówki korzystać z indywidualnej osłony nosa i ust, odpowiednio dobranej do jego wieku
  • pod opieką placówki mogą przebywać tylko dzieci zdrowe, dlatego żłobek i przedszkola będą przyjmować wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych
  • w żadnym razie nie wolno posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Do czasu jej zakończenia wszyscy domownicy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza
  • wyjaśnijcie dziecku, że nie może zabierać do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek
  • regularnie przypominajcie dziecku o podstawowych zasadach higieny, ze szczególnym podkreśleniem, że nie powinno dotykać oczu, nosa i ust oraz by często myło ręce wodą z mydłem i nie podawało ręki na powitanie.
  • nauczcie dziecko jak odpowiednio zasłaniać twarz podczas kichania czy kasłania. Pamiętajcie, że dziecko uczy się przez obserwację, dlatego także Wy powinniście stosować te metody, dając dobry przykład