105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
27 stycznia 2023 - piątek | Imieniny: Przybysława, Anieli, Jerzego

TERAZ
NA ANTENIE

>>

Ziutek Wieczorski

Best of - part 2

Teraz
gramy

>>

105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
27 stycznia 2023 - piątek | Imieniny: Przybysława, Anieli, Jerzego

*** Od 15 listopada nadajemy eksperymentalnie DAB+ w Łodzi na kanale 10C ***                   *** Słuchaj nas też w DAB+ w Polsce: * Warszawa: kanał 11B, nadajnik na budynku WTT * Wrocław: kanał 12B, nadajnik na budynku Sky Tower * Katowice: kanał 10B, nadajnik na budynku Altus * Gdańsk: kanał 5C, nadajnik na budynku Olivia Star * Kraków: kanał 9A * w woj. małopolskim i podkarpackim: kanał 10B * woj. śląskie: kanał 5B z dwóch nadajników * Opole: kanał 10C * Szczecin: kanał 10A *** Andrychów: kanał 8D ***                  

Breaking News
27 stycznia 2023 - piątek | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

19-06-2020 | 16:06

Dolnośląscy terytorialsi wznawiają nabór i szkolenia

Nowych ochotników do służby w WOT zainteresuje z pewnością informacja o ułatwieniach w procesie rekrutacji, która od lipca br. ma być prostsza, niż dotychczas.


Wraz ze zmianą modelu kontroli epidemii, żołnierze 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej przywracają szkolenia, które będą realizowane równolegle z działaniami przeciwkryzysowymi. Po ponad trzech miesiącach realizacji przez piąty rodzaj sił zbrojnych operacji pk. 'Odporna Wiosna', formacja wznawia nabór ochotników i przywraca szkolenia rotacyjne. Mówi kpt. Renata Mycio oficer prasowy dolnośląskich terytorialsów.

Program szkolenia na „okres przejściowy”

Wykorzystując doświadczenia z dotychczas prowadzonej operacji pod kryptonimem „Odporna Wiosna”, której celem było zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa, w Dowództwie WOT zmodyfikowano program szkolenia, który umożliwi rozszerzenie kompetencji żołnierzy WOT o działania przeciwkryzysowe przy jednoczesnym podtrzymaniu zdolności bojowych.  Wszystko po to, by w oparciu o pozyskane z operacji wnioski rozwijać umiejętności i kwalifikacje żołnierzy, a tym samym lepiej przygotować ich na ewentualną kolejną falę epidemii oraz inne zdarzenia o charakterze kryzysowym.

Zgodnie z tym dokumentem w czerwcu, we współpracy ze PSP, SG, Policją oraz innymi rodzajami sił zbrojnych odbywa się przygotowanie instruktorów szkoleń przeciwkryzysowych. Od lipca do września obligatoryjnie wracają szkolenia rotacyjne, które będę organizowane w trzech blokach tematycznych. Pierwszym blokiem będą zajęcia podtrzymujące zdolności bojowe. Drugi blok szkoleniowy będzie dotyczył tematyki wsparcia samorządów terytorialnych, opieki medycznej i inspekcji sanitarnych w walce z pandemią. Tematyką trzeciego bloku będzie wsparcie wojska w sytuacjach kryzysowych o charakterze niemilitarnym, typowych do stałego rejonu odpowiedzialności pododdziału. Szkolenie będzie prowadzone w formie zajęć teoretycznych i praktycznych uzupełnionych e-learningiem.

Jak będzie wyglądało szkolenie WOT w warunkach koronawirusa?

Jednym z głównych determinantów działalności szkoleniowej będzie zapewnienie bezpieczeństwa poprzez wzmożony reżim sanitarny ukierunkowany na ograniczanie ryzyka zachorowań. Podstawowe zasady w tym zakresie są zbieżne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Wojskowych Ośrodków Medycyny Prewencyjnej oraz Ministerstwa Zdrowia.

Każdorazowe stawiennictwo ochotników na szkolenie będzie poprzedzone wywiadem na temat stanu ich zdrowia oraz dotychczasowej aktywności. Wszyscy żołnierze zostaną wyposażeniu w środki ochrony osobistej. Dowódcy żołnierzy będą zobligowani do udzielania instruktażu w zakresie profilaktyki zakażeń. Szkolenia będą prowadzone w grupach liczących maksymalnie 10-12 żołnierzy, a na cały okres szkolenia do grupy szkoleniowej będą przydzieleni ci sami instruktorzy. Grupy szkoleniowe będą separowane od siebie, dotyczy to zajęć jak również zakwaterowania, żywienia oraz transportu. Pomiar temperatury żołnierzy będzie dokonywany każdorazowo przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu szkolenia. Ponadto wstrzymana zostanie możliwość korzystania z urlopów i przepustek w czasie szkoleń.

Ostatecznie to jednak na dowódcach będzie spoczywała odpowiedzialność za bezpieczeństwo żołnierzy. Muszą oni na bieżąco monitorować sytuację epidemiologiczną w stałym rejonie odpowiedzialności, a w przypadku dużego ryzyka zakażeń mogą wstrzymać zaplanowane szkolenie lub powołanie żołnierzy z rejonów o dużym ryzyku zakażeń.

Prostsza rekrutacja do WOT dla nowych ochotników

Nowych ochotników do służby w WOT zainteresuje z pewnością informacja o ułatwieniach w procesie rekrutacji, która od lipca br. ma być prostsza, niż dotychczas. Kandydat, który zgłosi się do Wojskowej Komendy Uzupełnień zostanie skierowany do zapoznania się z jednostką wojskową, a następnie na badania psychologiczne. Nie będzie już musiał przechodzić przez cały cykl badań Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej. O przydatności do służby w WOT świadczył będzie wpis uzyskany podczas kwalifikacji wojskowej.

Kandydaci, którzy chcą wstąpić w szeregi WOT, powinni zgłaszać swoje kandydatury w najbliższej Wojskowej Komendzie Uzupełnień, która odpowiada za przeprowadzenie kwalifikacji. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną termin wizyty w WKU należy ustalać telefonicznie. Rekomendowanym sposobem składania wniosku o powołanie do służby jest skorzystanie z ePUAP. Warunkiem wstąpienia do formacji jest między innymi polskie obywatelstwo, pełnoletniość i niekaralność, a także dobry stan zdrowia.

Obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej służbę pełni 24 tys. żołnierzy, przy czym gdyby nie wstrzymanie naboru spowodowane pandemią liczba żołnierzy mogłaby być o 3 tys. większa.

Dla nowych ochotników do służby w 16 Dolnośląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej jeszcze w tym roku zaplanowano 3  szkolenia podstawowe i  3  szkolenia  wyrównawcze, które zostaną przeprowadzone w lipcu, wrześniu oraz   na przełomie listopada i grudnia.


#16DolnośląskaBygadaWojskObronyTerytorialnej #nabór