105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
15 sierpnia 2022 - poniedziałek | Imieniny: Napoleona, Stelii
105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
15 sierpnia 2022 - poniedziałek | Imieniny: Napoleona, Stelii

*** Od 8 lipca słychać nas w Krakowie i okolicach w ramach eksperymentalnego nadawania w cyfrowym systemie DAB+. Znajdziecie nas na kanale 9A. ***                   *** Muzyczne Radio eksperymentalnie dostępne jest też w Szczecinie w cyfrowym systemie DAB+ teraz na kanale 10A *** W woj. małopolskim i podkarpackim emisja prowadzona jest na kanale 10B *** W woj. śląskim gramy dalej testowo na kanale 5B, również z dwóch nadajników*** W woj. opolskim na kanale 10C (2 nadajniki) z dniem 1 czerwca 2022 r. emisję testową zakończono.***                  

Breaking News
15 sierpnia 2022 - poniedziałek | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

24-07-2020 | 13:07

Odnowa Dolnośląskiej Wsi

Po weryfikacji wniosków ostatecznie Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał dotację 51 gminom na łączną kwotę 1.4 mln zł.


Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu 'Odnowa Dolnośląskiej Wsi' w 2020 roku.
Po weryfikacji wniosków ostatecznie Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał dotację 51 gminom na łączną kwotę 1.4 mln zł. Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz w-ce Przewodniczący Sejmiku Marek Obrębalski wręczyli wczoraj promesy przedstawicielom gmin z subregionu jeleniogórskiego i legnickiego. Jest to pomoc finansowa w formie dotacji na realizacje takich zadań jak budowa, przebudowa lub remont obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno-kulturalne. Wsparcie może być przeznaczone także miedzy innymi na zakup sprzętów dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych.


Zadania do realizacji w ramach tego konkursu:
' budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno - kulturalne oraz innych służących użyteczności publicznej, w tym świetlic i domów kultury, stadionów, trybun, siłowni, hal sportowych, basenów, skwerków czy wiat rekreacyjnych, boisk sportowych, skateparków, siłowni zewnętrznych, parków, etc.
' zakup kontenerów pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej (m.in. szatnie przy boiskach, miejsca spotkań mieszkańców itp.) i/lub ich wyposażenie
' zakup strojów i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych
' budowa, przebudowa lub remont urządzeń retencyjno-rozsączających, tj. instalacji zakopywanych w grunt, umożliwiających gromadzenie wód opadowych oraz rozsączania ich do ziemi (m.in. skrzynki rozsączające, studnie chłonne) lub zbiorników retencyjnych, tj. szczelnych zbiorników do gromadzenia wód opadowych poprzez które woda nie przesiąka do ziemi i umożliwia pobieranie wody do ponownego wykorzystania

Beneficjentami konkursu mogą być gminy wiejskie i miejsko-wiejskie.
Dofinansowanie może wynosić maksymalnie 30 000 zł i nie więcej niż 50% kosztów.

Subregion jeleniogórski, łączna kwota przyznanej pomocy to 203 317 zł:
- Leśna 27 751 zł
- Siekierczyn 19 991 zł
- Lubomierz 30 000 zł
- Kamienna Góra 10 575 zł
- Lubań 30 000 zł
- Pieńsk 30 000 zł
- Mysłakowice 30 000 zł
- Podgórzyn 25 000 zł

Subregion legnicko-głogowski, łączna kwota przyznanej pomocy to 258 139 zł:
- Wądroże Wielkie 18 732 zł
- Niechlów 30 000 zł
- Pęcław 30 000 zł
- Pielgrzymka 30 000 zł
- Ruja 15 000 zł
- Żukowice 30 000 zł
- Krotoszyce 14 492 zł
- Radwanice 30 000 zł
- Jerzmanowa 29 915 zł
- Jemielno 30 000 zł