105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
19 maja 2022 - czwartek | Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna

TERAZ
NA ANTENIE

>>

Zbigniew Deka

Pogoda W Górach
105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
19 maja 2022 - czwartek | Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna

*** Od 7 grudnia Muzyczne Radio eksperymentalnie dostępne jest w Szczecinie w cyfrowym systemie DAB+ na kanale 12B *** Możecie też nas słuchać w woj. opolskim na kanale 10C (2 nadajniki) *** W woj. małopolskim i podkarpackim na kanale 10B *** W woj. śląskim gramy na kanale 5B, również z dwóch nadajników ***                  

Breaking News
19 maja 2022 - czwartek | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

10-08-2020 | 08:08

Referendum w Bogatyni nieważne!

Żeby referendum zostało uznane za ważne, potrzebnych było ponad 6500 głosów mieszkańców. Tymczasem ważnych głosów oddano niespełna 2,6 tys.


Wczoraj ( 9.08.20) mieszkańcy Bogatyni głosowali w referendum, dotyczącym odwołania Rady Miasta.. Nie zebrano wymaganej liczby 3/5 głosujących w ostatnich wyborach samorządowych. Żeby referendum zostało uznane za ważne, potrzebnych było ponad 6500 głosów mieszkańców. Tymczasem ważnych głosów oddano niespełna 2,6 tys. (frekwencja wyniosła nieco powyżej 14%). Liczba głosów za odwołaniem Rady wyniosła 2490. Tym samym referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu. Rada Miejska w Bogatyni nie została odwołana

Protokół ustalenia wyniku referendum gminnego

10 Sierpień 2020
Protokół ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Bogatyni przed upływem kadencji, zarządzonego na 9 sierpnia 2020 r.

Wyniki głosowania i wynik referendum ustalono w dniu 9 sierpnia 2020 r. Głosowanie przeprowadzono w 22 obwodach głosowania. Na podstawie protokołów głosowania otrzymanych od wszystkich tj. 22 obwodowych komisji do spraw referendum, Komisja ustaliła następujące wyniki głosowania:

a) w wyborze w dniu 21 października 2018 r. odwoływanego organu liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu (liczba kart ważnych), wyniosła 11325, zatem 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu wynosi 6795,

b) liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 18194,

c) liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu (liczba kart ważnych), wyniosła 2582 (frekwencja wyniosła 14,19%),

d) liczba głosów ważnych wyniosła 2567,

e) liczba głosów za odwołaniem organu (pozytywnych „Tak”) wyniosła 2490

Komisja, w związku z powyższym, na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741), stwierdza, że:

a) referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu,

b) Rada Miejska w Bogatyni nie została odwołana