105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
06 czerwca 2023 - wtorek Imieniny: Norberta, Laurentego, Bogumiła

TERAZ
NA ANTENIE

>>

Sebastian Wysoczański

Gramy, bo kochamy muzykę!

Teraz
gramy

>>

105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
06 czerwca 2023 - wtorek Imieniny: Norberta, Laurentego, Bogumiła

*** Od 15 listopada nadajemy eksperymentalnie DAB+ w Łodzi na kanale 10C ***                   *** Słuchaj nas też w DAB+ w Polsce: * Warszawa: kanał 11B, nadajnik na budynku WTT * Wrocław: kanał 12B, nadajnik na budynku Sky Tower * Katowice: kanał 10B, nadajnik na budynku Altus * Gdańsk: kanał 5C, nadajnik na budynku Olivia Star * Kraków: kanał 9A * w woj. małopolskim i podkarpackim: kanał 10B * woj. śląskie: kanał 5B z dwóch nadajników * Opole: kanał 10C * Szczecin: kanał 12B *** Andrychów: kanał 8D ***                  

Breaking News
06 czerwca 2023 - wtorek | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

1598007435

KGHM nie poddaje się pandemii.

KGHM Polska Miedź S.A. przedstawiła wyniki finansowe za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2020 roku.


KGHM nie poddaje się pandemii. Osiąga wysokie wyniki operacyjne, realizuje stabilną produkcję oraz inwestycje zgodnie z planem, przy zapewnieniu bezpieczeństwa finansowania

KGHM Polska Miedź S.A. przedstawiła wyniki finansowe za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2020 roku. Pomimo pandemii i niepewności na światowych rynkach, skonsolidowane i jednostkowe wyniki miedziowego giganta są satysfakcjonujące. Dzięki konsekwentnej realizacji strategii i świadomemu zarządzaniu w okresie pandemii, Grupa KGHM realizuje zgodną z planem produkcję, poziom inwestycji, utrzymuje dyscyplinę kosztową, a poziomy kwartalnych wyników operacyjnych są najwyższe od lat.Mówi prezes zarządu KGHM Marcin Chludziński.

Wyniki finansowe

EBITDA w drugim kwartale 2020 roku osiągnęła poziom 1,5 mld zł. Podobnie wysoki wynik ostatni raz Grupa osiągnęła w pierwszym kwartale 2017 roku. Spółka matka także odnotowała najwyższy kwartalny wynik operacyjny w kwocie nieco ponad 1 mld zł.

Wysoką EBITDA zanotowała również Sierra Gorda, która wykazała niemal 150% wzrost wyniku operacyjnego w porównaniu do II kwartału 2019 roku (do kwoty 324 mln PLN), co stanowi najwyższy w historii wynik tej kopalni. Co istotne, KGHM International odnotował wynik EBITDA w II kwartale dwukrotnie wyższy w porównaniu do I kwartału tego roku.

Skonsolidowany wynik netto Grupy KGHM w II kwartale br. wyniósł 9 mln PLN, co oznacza spadek o 409 mln PLN w porównaniu do II kwartału 2019 roku. Na zmianę wyniku wpłynęły głównie różnice kursowe (-237 mln PLN) oraz wyższa strata z wyceny wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności (-147 mln PLN).

Koszt produkcji miedzi w koncentracie C1 w Grupie KGHM w drugim kwartale osiągnął poziom 1,58 USD/funt. Był on niższy aż o 12% w porównaniu do II kwartału poprzedniego roku.

Na skutek wzrostu dodatnich przepływów z działalności operacyjnej oraz zmiany struktury finansowania zobowiązań, Grupa utrzymała założony niski poziom wskaźnika długu netto do skorygowanej EBITDA oraz istotny spadek zadłużenia netto Grupy wyrażonego w dolarach, od początku roku 2020.

Wyniki produkcyjne

Produkcja Grupy KGHM, mimo światowego kryzysu spowodowanego pandemią, utrzymana została na poziomach zbliżonych do zeszłorocznych, co ważne na poziomach budżetowanych. Grupa, jako jeden z trzech globalnych graczy z czołówki rynku miedzi, zwiększyła w drugim kwartale wolumen produkcji. Produkcja miedzi płatnej wyniosła w pierwszym półroczu 2020 roku 351 tys. ton (tj. -0,3% vs I półrocze 2019 roku). Rekordowo wysoka była produkcja w Sierra Gorda. W pierwszym półroczu osiągnęła poziom 39 tysięcy ton i była wyższa o 34%. W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku.

Inwestycje

W pierwszym półroczu 2020 roku KGHM Polska Miedź S.A. zrealizowała inwestycje na kwotę 1 024 mln złotych, przy założeniach budżetowych na cały rok na poziomie 2 250 mln złotych. Zgodnie z planem postępują m.in. prace w Programie Udostępniania Złoża, rozbudowie OUOW Żelazny Most oraz innych strategicznych programów rozwojowych spółki.

COVID - 19

W marcu, jak wiele firm w Polsce i na świecie, Grupa KGHM stanęła w obliczu kryzysu, którego skala zaskoczyła wszystkich. Spółka, we wszystkich swoich aktywach krajowych i zagranicznych, natychmiast zaczęła wdrażać procedury, które miały uchronić ją przed ograniczaniem produkcji, zamykaniem zakładów i pogorszeniem parametrów finansowych.

Procedury, technologia i edukacja

Kierując się zasadami zintegrowanego i efektywnego zarządzania na poziomie całej Grupy Kapitałowej, powołano sztab kryzysowy, monitorujący sytuację z zakażeniami w Grupie. W kolejnym kroku wdrożono procedury dotyczące wyjazdów służbowych, konferencji, szkoleń oraz izolacji kluczowych pracowników.

Zakupiono kamery termowizyjne do badania temperatury u pracowników – dziś są na 30 bramach wejściowych w oddziałach i centrali KGHM. Wprowadzono odkażanie przestrzeni pasażerskiej w autobusach realizujących przewozy pracownicze.
Ograniczono liczbę osób jednorazowo zjeżdżających na dół oddziałów górniczych. Wszystkie oddziały wprowadziły dezynfekcję pomieszczeń wspólnych.

KGHM prowadzi szeroką akcję informacyjną opierającą się na plakatach, artykułach w intranecie, gazecie zakładowej, ekranach startowych komputerów oraz zakładowej telewizji. Wykorzystywano niestandardowe narzędzia, by pracownicy zwracali uwagę na bezpieczne zachowania i świadomie mogli stosować się do procedur zapewniających bezpieczeństwo w pracy.

#KGHM #wynikzapierwszepółrocze