105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
26 czerwca 2022 - niedziela | Imieniny: Jana, Pawła
105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
26 czerwca 2022 - niedziela | Imieniny: Jana, Pawła

*** Od 7 grudnia Muzyczne Radio eksperymentalnie dostępne jest w Szczecinie w cyfrowym systemie DAB+ na kanale 12B *** W woj. małopolskim i podkarpackim emisja prowadzona jest na kanale 10B *** W woj. śląskim gramy dalej testowo na kanale 5B, również z dwóch nadajników*** W woj. opolskim na kanale 10C (2 nadajniki) z dniem 1 czerwca 2022 r. emisję testową zakończono.***                  

Breaking News
26 czerwca 2022 - niedziela | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

24-11-2020 | 13:11

Wodnik zmodernizuje oczyszczalnię

Dzięki tej inwestycji za dwa lata uda się zlikwidować odór, który powstaje przy oczyszczaniu ścieków.


Za dwa lata zakończy się kolejny, ważny etap modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul.Lwóweckiej w Jeleniej Górze. Spółka Wodnik rozstrzygnęła przetarg na przeprowadzenie kolejnego etapu modernizacji oczyszczalni. Zakończy się ona pod koniec 2022r. i będzie kosztowała prawie 39 mln zł. Niemal 35 mln zł stanowić będzie pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W czwartym przetargu na wykonanie prac wygrała spółka Instal Kraków. Dziś podpisano z nią umowę. - Cieszymy się, że wreszcie uda się nam zlikwidować odór, który powstaje przy oczyszczaniu ścieków - mówi Katarzyna Wierska - Kuberka, prezes spółki "Wodnik".

Poza niewątpliwie bardzo ważnym dla mieszkańców faktem, że nie będzie już czuć przykrych zapa-chów, obiekt zyska wiele nowoczesnych rozwiązań technicznych, z których najważniejszym jest zwiększenie ilości osadników z 1 do 4, a zatem poprawa retencji ścieków, jak również moderniza-cja biokompostowni i zwiększenie bezpieczeństwa odbioru i przetwarzania ścieków.
Obiekt zostanie dodatkowo doposażony, miedzy innymi w podwójna kratę wstępną, co zabezpieczy ciągłość odbioru ścieków w przypadku zatkania jednej z krat, co się często dzisiaj zdarza.
Średniodobowa przepustowość jeleniogórskiej oczyszczalni to 25 000 m3 ścieków na dobę. Po-nieważ w mieście jest częściowo kanalizacja ogólnospławna, oczyszczalnia może w okresach deszczowych przyjąć dwukrotnie więcej ścieków.

- Cieszymy się, że wreszcie uda się nam niemal całkowicie zlikwidować odór, który powstaje przy oczyszczaniu ścieków - mówi Katarzyna Wierska - Kuberka, prezes "Wodnika". - Znaczące ograni-czenie tej uciążliwości zapewni hermetyzacja osadników oraz budowa biofiltrów, które będą oczyszczać w nich powietrze.

Biofiltry oczyszczą powietrze z 9 obiektów technologicznych w tym z obiektów ciągu oczyszczania mechanicznego (kraty wstępne i wtórne, piaskowniki, osadnik wstępny) i ciągu osadowego (zbiorniki osadu, stacja odwadniania osadu i kompostownia). Łącznie zostanie wybudowanych 7 biofiltrów o zaawansowanej, dwustopniowej technologii oczyszczania.

Przeprowadzenie inwestycji dla mieszkańców Jeleniej Góry oznacza, że zmodernizowana oczyszczalnia zostanie uzbrojona przez najnowocześniejsze technologie i stanowić będzie niezawodny element łańcucha użytkowania wody. Inwestycja wpisuje się w strategię miasta Jele-nia Góra, budowania miejsca przyjaznego mieszkańcom, turystom i środowisku naturalnemu.