105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
22 października 2021 - piątek | Imieniny: Halki, Filipa, Salomei

TERAZ
NA ANTENIE

>>

Maciej Wowk

DMC
105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
22 października 2021 - piątek | Imieniny: Halki, Filipa, Salomei

Informujemy, że sygnał Muzycznego Radia testowo osiągalny jest w systemie DAB+ na kanale 10C (2 nadajniki) w woj. opolskim i na kanale 10B w woj. małopolskim. Od 28 września pracują w woj. śląskim 2 nadajniki na kanale 5B.                  

Breaking News
22 października 2021 - piątek | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

31-01-2021 | 14:01

Będzie zwolnienie z opłaty za koncesję na sprzedaż alkoholu?

Radni klubów Koalicji Obywatelskiej i Bezpartyjnych Samorządowców zgodzili się na wspólny, jednobrzmiący projekt uchwały w tej sprawie


Prezydent Andrzej Duda podpisał dokumenty, które dają samorządom lokalnym możliwość zwolnienia, rozłożenia na raty należności z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. W wyniku osiągniętego porozumienia międzyklubowego radni klubów Koalicji Obywatelskiej i Bezpartyjnych Samorządowców w Radzie Miejskiej Jeleniej Góry, zgodzili się na wspólny, jednobrzmiący projekt uchwały w tej sprawie. Mówi Hubert Papaj przewodniczący klubu radnych Bezpartyjnych Samorządowców który pierwszy złożył projekt w tej sprawie a potem przystał na propozycję Koalicji Obywatelskiej by po drobnej korekcie był to projekt wspólny.

- zwalnia się przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży6 z konieczności opłaty drugiej raty wnoszonej w terminach do 31 maja 2021 i 30 września 2021 r.

- zwraca się środki wniesione przez przedsiębiorców z tego tytułu, jakie zostały przez nich wpłacone w ustawowym terminie do 31 stycznia 2021.

Decyzja Rady Miejskiej w Jeleniej Górze 5 lutego podczas sesji

To wszystko oznacza, iż w budżecie Miasta zabraknie pieniędzy z tego tytułu na wydatki wcześniej zaplanowane, a które miały być finansowane z tego źródła. Rada Miejska dokona odpowiednich korekt w budżecie na 2021 rok po przedstawieniu pełnych skutków finansowych takiego zwolnienia.