105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
29 czerwca 2022 - środa | Imieniny: Piotra, Pawła
105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
29 czerwca 2022 - środa | Imieniny: Piotra, Pawła

*** Od 7 grudnia Muzyczne Radio eksperymentalnie dostępne jest w Szczecinie w cyfrowym systemie DAB+ na kanale 12B *** W woj. małopolskim i podkarpackim emisja prowadzona jest na kanale 10B *** W woj. śląskim gramy dalej testowo na kanale 5B, również z dwóch nadajników*** W woj. opolskim na kanale 10C (2 nadajniki) z dniem 1 czerwca 2022 r. emisję testową zakończono.***                  

Breaking News
29 czerwca 2022 - środa | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

02-03-2021 | 15:03

Wody Polskie o zbiorniku Sosnówka i wniosku taryfowym "Wodnika"


w sprawie zbiornika Sosnówka:

Wody Polskie są w trakcie realizacji zadania: „Przywrócenie szczelności ekranu zapory czołowej zbiornika Sosnówka”, którego zakończenie planowane jest na ostatni kwartał 2021 roku. Zbiornik pomimo obniżonego piętrzenia nie jest wyłączony z eksploatacji, w uzupełnieniu warto wspomnieć, że takie i inne remonty przeprowadzane są od wielu lat. PWiK „Wodnik” Sp. z o.o. posiada obowiązujące pozwolenie wodnoprawne do 31.12.2025 r. w zakresie poboru wody do spożycia i na potrzeby gospodarcze, co oznacza, że do tego czasu  spółka jest uprawniona do korzystania z wód zbiornika. Wszystkie działania i remonty są z wyprzedzeniem uzgadniane z PWiK „Wodnik” Sp. z o.o. Dodatkowo informujemy, że Wody Polskie nie organizowały konferencji prasowej na terenie Jeleniej Góry i nie udzielały żadnej redakcji informacji o stałym zamknięciu zbiornika Sosnówka.

W sprawie nowej taryfy:

Wody Polskie od 1 stycznia 2018 pełną rolę organu regulacyjnego, którego jednym z ustawowych zadań jest zatwierdzanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.  Organ regulacyjny nie ustala cen i stawek opłat – a jedynie weryfikuje i ocenia wniosek złożony przez przedsiębiorstwo. Okres obwiązywania pierwszej zatwierdzonej dla PWiK Wodnik Sp. z. o. o. taryfy niebawem wygasa, dlatego przedsiębiorstwo złożyło do dyrektora RZGW we Wrocławiu nowy wniosek z propozycjami cen wody i ścieków ustalonych przez na kolejny okres 3-letni. Aktualnie trwa weryfikacja złożonej dokumentacji oraz ocena zasadności proponowanych cen przez organ regulacyjny Wód Polskich, która zakończy się wydaniem stosownej decyzji zatwierdzającej bądź odmawiającej zatwierdzenia taryfy proponowanej przez PWiK Wodnik.