105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
29 czerwca 2022 - środa | Imieniny: Piotra, Pawła
105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
29 czerwca 2022 - środa | Imieniny: Piotra, Pawła

*** Od 7 grudnia Muzyczne Radio eksperymentalnie dostępne jest w Szczecinie w cyfrowym systemie DAB+ na kanale 12B *** W woj. małopolskim i podkarpackim emisja prowadzona jest na kanale 10B *** W woj. śląskim gramy dalej testowo na kanale 5B, również z dwóch nadajników*** W woj. opolskim na kanale 10C (2 nadajniki) z dniem 1 czerwca 2022 r. emisję testową zakończono.***                  

Breaking News
29 czerwca 2022 - środa | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

27-08-2021 | 13:08

Polsko - Czeskie memorandum podpisane

Marszałek Cezary Przybylski i Hetman Kraju Hradeckiego Martin Červíček podpisali dziś polsko-czeskie memorandum w dziedzinie infrastruktury.


Dokument stanowić będzie podstawę do podejmowania wspólnych inicjatyw na polsko-czeskim pograniczu w najbliższych latach.

Porozumienie pomiędzy województwem dolnośląskim a Krajem Hradeckim jest dokumentem, który porządkuje kwestie związane z rozwojem regionalnej infrastruktury drogowej, kolejowej i usług publicznych w zakresie transportu kolejowego. W przyszłości umożliwi tworzenie wspólnych planów działania i pozwoli na aplikowanie o fundusze Unii Europejskiej.

- Jestem przekonany, że wspólnie podejmowane działania dla rozwoju infrastruktury były, są i będą impulsem do wzajemnego poznania, nawiązywania wieloletnich relacji biznesowych i prywatnych oraz przyczynią się do rozwoju turystyki i zrozumienia w obu regionach, co jest szczególnie ważne w relacjach naszych państw i społeczności. – mówi Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

- Kraj Kralowohradecki oraz Województwo Dolnośląskie są wieloletnimi partnerami i dlatego cieszę się z przyjęcia nowego memorandum, które ułatwi realizację ważnych projektów, zwłaszcza w zakresie infrastruktury transportowej na czesko-polskim pograniczu. Chcemy rozwijać współpracę transgraniczną, która doprowadzi do dobrobytu i konkurencyjności obu naszych regionów – mówi Hetman Kraju Hradeckiego Martin Červíček.

Memorandum nawiązuje swą treścią do podpisanego w 2013 roku porozumienia o współpracy. Dokument zakładał realizację wspólnych inwestycji związanych z usprawnieniem drogowych
i kolejowych połączeń o znaczeniu międzyregionalnym. Modelowym przykładem jest projekt pn. Poprawa dostępności transportowej ziemi broumowskiej i regionu kłodzko-wałbrzyskiego, dzięki któremu przebudowano i zmodernizowano drogi na polsko-czeskim pograniczu. Inwestycja przyczyniła się do zwiększenia ruchu turystycznego i usprawniła przemieszczanie się pomiędzy regionami w celach biznesowych.

Stale rozwijają się też przygraniczne połączenia kolejowe. Każdego roku w soboty, niedziele i święta uruchamiane są sezonowe połączenia Wrocław-Wałbrzych-Adršpach, cieszące się zainteresowaniem turystów z uwagi na możliwość zwiedzania Skalnego Miasta. Innym połączeniem są pociągi kursujące na trasie Trutnov-Kamienna Góra-Sędzisław  (od kwietnia do września pociągi jeżdżą do/z Trutnova, a w pozostałych miesiącach na trasie Kralovec-Sędzisław). To ważne połączenia wpływające pozytywnie zarówno na rozwój turystyki na polsko-czeskim pograniczu oraz przyczyniające się do promowania ekologicznych form transportu publicznego.