105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
30 czerwca 2022 - czwartek | Imieniny: Emilii, Lucyny

TERAZ
NA ANTENIE

>>

Ziutek Wieczorski

Best of
105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
30 czerwca 2022 - czwartek | Imieniny: Emilii, Lucyny

*** Od 7 grudnia Muzyczne Radio eksperymentalnie dostępne jest w Szczecinie w cyfrowym systemie DAB+ na kanale 12B *** W woj. małopolskim i podkarpackim emisja prowadzona jest na kanale 10B *** W woj. śląskim gramy dalej testowo na kanale 5B, również z dwóch nadajników*** W woj. opolskim na kanale 10C (2 nadajniki) z dniem 1 czerwca 2022 r. emisję testową zakończono.***                  

Breaking News
30 czerwca 2022 - czwartek | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

17-02-2022 | 10:02

JTBS chce wybudować 115 mieszkań

Wnioski o wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa


Miasto Jelenia Góra, złożyło trzy wnioski  o bezzwrotne wsparcie finansowe na realizację trzech inwestycji polegających na:

  • „Przebudowa istniejącego budynku niemieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem wielostanowiskowym wraz z instalacjami wewnętrznymi, dojazdem i dojściami oraz przyłączami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu w Jeleniej Górze przy ul. Elewów”
  • „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych TBS wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Elewów w Jeleniej Górze”
  • „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Elewów w Jeleniej Górze”

Łączna wartość tych inwestycji to 40 070 000 zł. Powstanie 115 lokali mieszkalnych                             z komórkami lokatorskimi, infrastrukturą drogową, parkingami, zielenią, placem zabaw  i wielostanowiskowym garażem przyziemnym na 35 samochodów.

Jak dotąd uzyskano wsparcie finansowe w wysokości 2 600 000 zł.

Mówi prezes JTBS Marek Wojnarowski

23 lutego 2022r. odbędzie się sesja Rady Miejskiej JG, która rozpatrzy wniosek wprowadzający korektę jednego z wniosków, co pozwoli uzyskać kolejne wsparcie finansowe z RFRM w wysokości 1 407 000 zł

Wniosek o granty z Funduszu Dopłat

Po uzyskaniu wsparcia ze środków RFRM JTBS przystąpi do przygotowania koncepcji zabudowy i projektowania. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  wyłoniona zostanie  firma, która wykona koncepcję i projekty oraz uzyska pozwolenie na budowę.

Po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę JTBS wystąpi do rządowego Funduszu Dopłat, który funkcjonuje przy Banku Gospodarstwa Krajowego o bezzwrotne granty na kwotę 14 000 000 zł.

Kredyt z BGK

Łączna, przewidywana wartość tych trzech inwestycji powinna, według szacunków, zamknąć się kwotą ponad 40 mln złotych.

Z rządowych funduszy JTBS pozyska bezzwrotne wsparcie i granty na ponad 18 milionów złotych. Pozostała kwota pozyskana zostanie z partycypacji wpłaconej przez najemców i kredytu jaki JTBS pozyska z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu SBC tj. Programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego.

Pod koniec ubiegłego roku JTBS pozyskał nowego udziałowca, jakim jest Miasto Kowary. Tam również ubiegamy się o środki z Funduszy rządowych. W ciągu kilku tygodni Miasto Kowary powiększą swój udział w JTBS poprzez wniesienie aportu w postaci gruntu o wartości ponad 540 000 zł., na którym zamierza wybudować budynek mieszkalny dla około 40 rodzin.