105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
27 czerwca 2022 - poniedziałek | Imieniny: Maryli, Władysława, Cyryla
105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
27 czerwca 2022 - poniedziałek | Imieniny: Maryli, Władysława, Cyryla

*** Od 7 grudnia Muzyczne Radio eksperymentalnie dostępne jest w Szczecinie w cyfrowym systemie DAB+ na kanale 12B *** W woj. małopolskim i podkarpackim emisja prowadzona jest na kanale 10B *** W woj. śląskim gramy dalej testowo na kanale 5B, również z dwóch nadajników*** W woj. opolskim na kanale 10C (2 nadajniki) z dniem 1 czerwca 2022 r. emisję testową zakończono.***                  

Breaking News
27 czerwca 2022 - poniedziałek | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

28-02-2022 | 11:02

Komunikat Wód Polskich dotyczący taryfy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków


Informujemy, że Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zakończyły zatwierdzanie wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wodnik spółka z o.o. w Jeleniej Górze o zmianę taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jelenia Góra.
W dniu 17 grudnia 2021 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” sp. z o.o. w Jeleniej Górze złożyło do Wód Polskich RZGW we Wrocławiu, na podstawie art. 24j ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wniosek o skrócenie czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jelenia Góra, w związku ze zmianą warunków ekonomicznych prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności.
Wody Polskie, w ramach prowadzonego postępowania, wielokrotnie wzywały PWiK „Wodnik” sp. z o.o. w Jeleniej Górze do złożenia szczegółowych wyjaśnień i udzielenia niezbędnych informacji w celu weryfikacji przedstawionego projektu taryfy i jego uzasadniania. W wyniku działań organu nie uległy podwyżce stawki taryfy dla odbiorców indywidualnych z tak zwanych gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, natomiast w przypadku niektórych pozostałych odbiorców usług (między innymi zakładów usługowych, przedszkoli, szkół, instytucji publicznych) obniżeniu uległy stawki opłaty abonamentowej.

Powyższe oznacza, że nowa taryfa wraz ze szczegółowymi stawkami powinna zostać jutro tj. 1 marca 2022 r. opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich. Następnie po upływie 7 dni od jej ogłoszenia wejdzie w życie.