105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
15 sierpnia 2022 - poniedziałek | Imieniny: Napoleona, Stelii

TERAZ
NA ANTENIE

>>

Arkadiusz Włodarski

Strefa ‘79
105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
15 sierpnia 2022 - poniedziałek | Imieniny: Napoleona, Stelii

*** Od 8 lipca słychać nas w Krakowie i okolicach w ramach eksperymentalnego nadawania w cyfrowym systemie DAB+. Znajdziecie nas na kanale 9A. ***                   *** Muzyczne Radio eksperymentalnie dostępne jest też w Szczecinie w cyfrowym systemie DAB+ teraz na kanale 10A *** W woj. małopolskim i podkarpackim emisja prowadzona jest na kanale 10B *** W woj. śląskim gramy dalej testowo na kanale 5B, również z dwóch nadajników*** W woj. opolskim na kanale 10C (2 nadajniki) z dniem 1 czerwca 2022 r. emisję testową zakończono.***                  

Breaking News
15 sierpnia 2022 - poniedziałek | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

09-11-2017 | 08:11

Maluch +2018 konkurs otwarty

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak poinformował, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 'Maluch + 2018' na 2018 rok.


Nowa edycja programu przyniesie wiele pozytywnych zmian.

Wojewoda przypomina, że termin składania ofert dla modułu 1 w Programie 'Maluch +' 2018 to 24 listopada 2017r, a dla pozostałych modułów ( 2-4) 17 listopada 2017r.
Program 'Maluch +' 2018 realizowany będzie w 2018 r. w edycji złożonej z 4 modułów, w których są dofinansowywane działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:
Moduł 1 w odróżnieniu od 2017 roku adresowany jest dla jst - gmin, powiatów i województw i przeznaczony na utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.
W ramach modułu wyróżnia się:
- moduł 1a - dofinansowywane będą zadania na terenie tych gmin, gdzie nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza 3 mln zł;
- moduł 1b - dofinansowywane będą zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:
1. funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce lub,
2. nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;
Moduł 2 w odróżnieniu od 2017 roku przeznaczony jest tylko do gmin i polega na zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki tworzonych przez gminy z udziałem Programu (tj. wcześniejszych edycji), w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Dofinansowanie w ramach modułu nie dotyczy miejsc dotowanych przez gminy w podmiotach niepublicznych lub prowadzonych przez podmioty inne niż jst.
Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst) - utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ( żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów) i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc. W 2017 roku moduł skierowany był do uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów.
Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst) - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. W 2017 roku było to zarówno utworzenie nowych miejsc jak i zapewnienie ich funkcjonowania.

Realizacja programu MALUCH PLUS na Dolnym Śląsku:
W 2017 roku program realizowany był w 4 modułach, w których działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów są dofinansowywane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.
Łączna kwota dotacji przyjętych przez beneficjentów wyniosła 10.874.775 zł.

W efekcie w 2017 r.:
Moduł 1 realizuje 6 gmin tworzących 8 instytucji z 372 miejscami opieki, kwota dofinansowania wynosi 4.296.802 zł
Moduł 2 dla gmin realizują 22 gminy zapewniające funkcjonowanie 1302 miejsc opieki w 31 instytucjach, a wartość dofinansowania wynosi 2.133.398 zł.
Moduł 2 dla podmiotów niegminnych realizuje 42 beneficjentów (którzy podpisali 46 umów) zapewniających funkcjonowanie 1495 miejsc opieki w 58 instytucjach, wartość dotacji - 2.600.772 zł.
Moduł 3 realizuje 1 podmiot tworzący 15 miejsc opieki, kwota dotacji - 84.000 zł.
Moduł 4 realizuje 15 podmiotów tworzących w 16 instytucjach 425 nowych miejsc opieki, kwota dotacji - 1.759.803 zł.

Dzięki Programowi w 2017 roku na terenie województwa dolnośląskiego powstanie 812 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a 2797 miejsc opieki utworzonych w poprzednich edycjach Programu jest w br. objętych pomocą państwa.