105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
26 czerwca 2022 - niedziela | Imieniny: Jana, Pawła
105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
26 czerwca 2022 - niedziela | Imieniny: Jana, Pawła

*** Od 7 grudnia Muzyczne Radio eksperymentalnie dostępne jest w Szczecinie w cyfrowym systemie DAB+ na kanale 12B *** W woj. małopolskim i podkarpackim emisja prowadzona jest na kanale 10B *** W woj. śląskim gramy dalej testowo na kanale 5B, również z dwóch nadajników*** W woj. opolskim na kanale 10C (2 nadajniki) z dniem 1 czerwca 2022 r. emisję testową zakończono.***                  

Breaking News
26 czerwca 2022 - niedziela | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

14-01-2021 | 17:01

RIO unieważnia uchwałę "śmieciową" w Jeleniej Górze!

Ceny za wywóz śmieci w Jeleniej Górze wracają do tych sprzed podwyżki.


Regionalna Izba Obrachunkowa orzekła dzisiaj że uchwała  Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 grudnia 2020 r. gdzie uchwalono stawkę 35,20 zł. jest nie ważna. Uchwałę tą zaskarżył do nadzoru prawnego Wojewody Dolnośląskiego, klub radnych PiS , Bezpartyjni Samorządowcy oraz poseł SLD Robert Obaz. Wojewoda skierował sprawę do RIO i dzisiejsze orzeczenie Izby nie pozostawia wątpliwości – mówi przewodniczący klubu radnych PiS w Radzie Miejskiej Jeleniej Góry Mariusz Gierus.  

Oświadczenia samorządu Jeleniej Góry:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu zakwestionowała tryb podejmowania uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Intencją, która przyświecała autorom uchwały w tej sprawie było uproszczenie procedury, niemniej uznajemy rozstrzygnięcie RIO za obowiązujące, wychodzaąc z założenia, że prawo i instytucje, które nadzorujaą pełną poprawność i interpretację przepisów należy szanować bez podejmowania prób podważania werdyktu, czy też poszukiwania sposobów forsowania swoich racji.

Poszanowanie dla orzeczeń prawnych, wydawanych przez niezawisłe organy nadzoru uznajemy za fundament wszelkich działań organów , obowiaązujący zarówno instytucje samorzaądowe, jak i państwowe, stąd spraweę tę Rada Miejska Jeleniej Góry podejmie raz jeszcze z uwzgleędnieniem uwag wniesionych przez RIO.

 

#riounieważniauchwałęśmieciową