105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
01 grudnia 2021 - środa | Imieniny: Natalii, Eligiusza, Edmunda

TERAZ
NA ANTENIE

>>

Ziutek Wieczorski

Gramy, bo kochamy muzykę!
105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
01 grudnia 2021 - środa | Imieniny: Natalii, Eligiusza, Edmunda

Informujemy, że sygnał Muzycznego Radia testowo osiągalny jest w systemie DAB+ na kanale 10C (2 nadajniki) w woj. opolskim i na kanale 10B w woj. małopolskim. Od 28 września pracują w woj. śląskim 2 nadajniki na kanale 5B.                  

Breaking News
01 grudnia 2021 - środa | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

14-05-2021 | 10:05

Wyjątkowi społecznicy nagrodzeni


Dzisiaj (14.05) w sali rajców jeleniogórskiego Ratusza wręczone zostały statuetki w rozstrzygniętych dwóch konkursach społecznych: Jeleniogórzan bez barier i Wolontariusz bez Barier. Komisja Konkursowa jednogłośnie przyznała tytuł "Jeleniogórzanina bez barier" - 2020r Ligii Jamer która od ponad 34 lat pracuje społecznie na rzecz mieszkańców Jeleniej Góry. Aktywnie zrzesza wokół siebie prawdziwych pasjonatów i ludzi dobrej woli. Od 24 lat działa w Towarzystwie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane. Pełni funkcję Przewodniczącej Powiatowej Społecznej Rady ds. osób Niepełnosprawnych przy Staroście Jeleniogórskim.

Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej „Wolontariusz Roku 2020”

W posiedzeniu Komisji, udział wzięli:

 1. Paweł Gluza – Przewodniczący Komisji, przedstawiciel Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 2. Beata Wójtowicz – przedstawiciel Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 3. Tomasz Możdżeń – przedstawiciel Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
 4. Grażyna Pawlukiewicz - Rehlis - przedstawiciel Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
 5. Lucyna Musiał - Jabłońska - przedstawiciel Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
 6. Sylwia Myślicka – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Jeleniej Górze,
 7. Monika Jabłońska - Ankiel – przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowia
  i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Jelenia Góra,
 8. Joanna Skoczeń – Sekretarz.

W bieżącym roku, w ramach Konkursu, można było zgłaszać kandydatów w czterech kategoriach:

 • wolontariat - kategoria ogólna (zgłoszono 8 kandydatów),
 • wolontariat szkolny (zgłoszono 2 kandydatów),
 • wolontariat pracowniczy (zgłoszono 1 kandydata),
 • wolontariat senioralny (zgłoszono 1 kandydata).

Dokonując oceny Komisja wzięła pod uwagę: zaangażowanie, innowacyjność działania, skuteczność, partnerstwo, skalę podejmowanych działań oraz realne efekty pracy.

Komisja zdecydowała o przyznaniu tytułu Wolontariusza Roku 2020 w każdej z czterech kategorii:

Wolontariusz Roku 2020 w kategorii ogólnej: Wolontariusze Karkonoskiego Hufca ZHP w Jeleniej Górze, których działalności obejmowała m.in.:

- zorganizowanie i przeprowadzenie akcji „W służbie seniorom” w warunkach pandemii (marzec – maj 2020),

- organizacja i prowadzenie zajęć w Harcerskiej Świetlicy Środowiskowej,

- udział i współorganizacja: Święta Niepodległości, Dolnośląskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej w JCK, Betlejemskiego Światełka Pokoju, WOŚP, Harcerskich Akcji Zimowych i Letnich, zbiórki na rzecz Schroniska dla Małych Zwierząt.

Wolontariusz Roku 2020 w kategorii wolontariat szkolny: Pani Beata Krop wraz
z uczniami III Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze,
za pomoc podczas Festiwalu Krokus Jazz Festiwal i Międzynarodowego Festiwalu Teatrów i Kultury Awangardowej Pestka.

Wolontariusz Roku 2020 w kategorii wolontariat pracowniczy: Wolontariusze - pracownicy firmy Orange w Jeleniej Górze za działalność skierowaną przede wszystkim do dzieci z domów dziecka, w tym:

- dostarczanie laptopów, urządzeń sieciowych i mobilnego dostępu do Internetu,

- organizację imprez, m.in.: Dnia Ojca, Dnia Dziecka, Mikołajek,

- organizację Jasełek z wręczeniem paczek dla dzieci z domów dziecka,

- organizację treningów piłkarskich dla grupy 30 dzieci z Jeleniej Góry (udział drużyny w mistrzostwach Polski dzieci z domów dziecka),

- organizację warsztatów dla młodzieży z domów dziecka, przygotowujących do wkroczenia w dorosłość.

 Wolontariusz Roku 2020 w kategorii wolontariat senioralny: Pani Krystyna Duda
-
wiceprzewodnicząca Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jeleniej Górze. Zaangażowaną w organizację turnusów wczasowych i rehabilitacyjnych dla seniorów z Jeleniej Góry.

 Z uwagi na szczególne osiągnięcia i zaangażowanie w zakresie krzewienia idei wolontariatu  przyznano również wyróżnienia specjalne:

 1. Pani Sylwii Bednarczuk – osobie niosącej pomoc pensjonariuszom ZOL-u CARITAS
  w Jeleniej Górze i Legnicy,
 2. Pani Wiolecie Graczyk – organizatorce aukcji internetowych na rzecz osób chorych
  i niepełnosprawnych,
 3. Panu Dariuszowi Gudowskiemu -- inicjatorowi akcji „uwolnij złomka”- polegającej na pozyskiwaniu, naprawie i renowacji zużytego sprzętu komputerowego oraz przekazywaniu go potrzebującym.

        Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej „Jeleniogórzanin bez barier”

W zawiązku z trwającą pandemią, członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, w składzie:

 1. Bogusław Gałka – Przewodniczący Rady
 2. Tomasz Możdżeń – Wiceprzewodniczący Rady
 3. Teresa Adamowicz – Sekretarz Rady
 4. Grażyna Pawlukiewicz- Rehlis – Członek Rady
 5. Lucyna Musiał – Członek Rady

pracowali zdalnie nad rozstrzygnięciem Konkursu „Jeleniogórzanin bez barier” (edycja 2020r).

Każdy z członków Komisji otrzymał na maila Formularze Zgłoszeniowe oraz obowiązujący Regulamin.

Do konkursu zgłoszono dwie kandydatury:

 1. Pani Ligia Jamer (zgłoszona przez Annę Połulich)
 2. Pan Dariusz Woźniak (zgłoszony przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym im. Jana Musiała „Dąb”)

Komisja Konkursowa jednogłośnie przyznała tytuł „Jeleniogórzanina bez barier” – 2020r. Pani Ligii Jamer .

Pani Ligia Jamer – od ponad 34 lat pracuje społecznie na rzecz mieszkańców Jeleniej Góry.  Jest osobą obdarzoną powołaniem do niesienia pomocy potrzebującym. Aktywnie zrzesza wokół siebie prawdziwych pasjonatów i ludzi dobrej woli. Od 24 lat działa w Towarzystwie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane. Pełni funkcję Przewodniczącej Powiatowej Społecznej Rady ds. osób Niepełnosprawnych przy Staroście Jeleniogórskim. Zaangażowana w utworzenie Jeleniogórskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych oraz powołanie Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Jeleniej Górze.

Ponadto przyznano wyróżnienie specjalne dla Pana Dariusza Jóźwiaka.

Pan Dariusz Jóźwiak – potrafi być wsparciem dla innych osób niepełnosprawnych, którzy mają w nim opiekuna, przyjaciela i powiernika. Pracuje zawodowo ale jednocześnie potrafi realizować się również w innych dziedzinach – podczas tegorocznego „Maratonu Zdrowia” w Zdrojowym Teatrze Animacji ujawnił się jego talent konferansjerski.